ענף הצאן

ענף הצאן בישראל מהווה כ-4% מערך התפוקה החקלאית וכולל גידול כבשים ועיזים, בשתי שלוחות גידול לבשר (בעיקר טלאים), וגידול דו-תכליתי לחלב ובשר. קיימת שונות גדולה בגזעי הצאן, שיטות הגידול, ממשק ההזנה, בתשתיות ובתפוקות הבשר והחלב. המשקים ברובם מצויים במגזר המושבי והכפרי בעיקר בישובי הפריפריה בדרום ובצפון. ערך היצור בענף מוערך ב- 1.1 מיליארד ₪ בשנה, רובו (84%) מיצור בשר צאן. השיווק המאורגן כולל כמאה ועשרים יצרני חלב המייצרים כ-24 מיליון ליטר חלב בשנה, במסגרת משטר המכסות וחוק החלב. חלק ממכסות החלב הן מכסות "משק סגור" בהן החלב המיוצר מעובד למוצרי חלב במחלבה מקומית בבעלות יצרן החלב.

 

קצת על מה שהולך להיות בכנס בנושא הצאן

במסגרת הכנס השנתי ה-32 למדעי הבקר והצאן ישולבו מושבים מיוחדים לענף הצאן. לצד תכנית הכנס העשירה, יכללו מושבי הצאן הרצאות ודיווחי תוצאות עדכניות של מחקרים חדשים, וחלוקת מלגה לתלמיד מחקר. ההרצאות יעסקו בתחומים שונים כגון: הזנה, בריאות, פוריות, כלכלה וניהול, רעיה, ממשק גידול, פיזיולוגיה, איכות המוצר, וכן יערך רב שיח בנושא ענף הצאן.

כנס מדעי הבקר והצאן מוכר כגדול כנסי החקלאות בישראל, ומתקיים בפעם ה-32 ברציפות. גם במושבי הכנס האחרים ימצא הנוקד הרצאות בנושאים רלוונטיים לענף הצאן: כלכלת ענף החלב, בריאות, קיימות וסביבה בענפי בעלי חיים, רווחת בעלי חיים, פוריות, גידול יונקים ועוד. בנוסף במהלך ימי הכנס תתקיים תצוגה עשירה של מיטב החברות בענף שיציגו מגוון מוצרים, טכנולוגיות ושירותים חדשים.

השתתפות בכנס תעשיר את השיח המקצועי של הנוקדים, וכלל העוסקים בענף: מדריכים, חוקרים, רופאים וטרינרים ואנשי מקצוע, ומאפשרת יציאה מהשגרה וחוויה ייחודית.

אתם מוזמנים לבחור להשתתף ביום אחד בכל ימי הכנס. הלנים במלון יוזמנו להשתתף גם בערב תרבות. 

  

אנשי קשר לנושא הצאן

דורית כבביה, מנהלת תחום צאן, שה"מ 050-6241611 doritka@moag.gov.il
מיכל אברהם, רכזת הדרכה, שה"מ 050-6241081 michalav@moag.gov.il