תוכנית

הכנס יכלול הרצאות ממומחים ישראליים ובינלאומיים ויתמקד בנושאים הבאים: רפתנות וחקלאות עכשוויים, כלכלה, טיפוח העדר ואיכות הסביבה.

כמו כן, יתקיים פנל מומחים בנושא: "ענף החלב 2030" בהשתתפות מובילי הענף.

 

פרטים מלאים יפורסמו בקרוב.